Firman är verksam inom främst hem- och fritidssektorn och har som affärside' att utveckla och produktifiera innovativa ide'er inom ett flertal områden.

En produkt som marknadsförs just nu är en innovativ lösning för övningskörningsskyltar med en ny typ av upphängningsanordning.

Medlem i REPA
(REgistret för ProduktAnsvar)
Anslutningsbevis

 

 

 

 

 

 

 

ClariTema är registrerat på Bolagsverket som enskild firma i Stockholms län.
ClariTema är även ett registrerat varumärke.

Företaget är moms- och F-skatteregistrerat:
Organisationsnummer: 561026-8590
Momsregistreringsnummer: SE561026859001

Verksamheten omfattar utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter framför allt inom hem- och fritidssektorn.

Följande kategorier av produkter omfattas av verksamheten:

ClariTema är anslutet till REPA (REgister för ProducentAnsvar) och miljöavgifter betalas för produkternas förpackning samt för packlådor och band.

Miljöansvaret sträcker sig även till att så långt som möjligt samla in uppgifter om de delprodukter som ingår i ClariTemas produktion och säkerställa att dessa, och därmed de slutprodukter som ClariTema levererar, är förenliga med EU:s kemikalielagstiftning REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).